De Odulphuskerk is de oudste van de twee kerken die in Meliskerke staan. De toren en de kerk zijn gebouwd in de periode tussen 1350 en 1400. De kerk is van oorsprong Rooms Katholiek en gewijd geweest aan Sint Odulphus. Het valt onmiddellijk op, hoe scheef de toren staat, dit is waarschijnlijk te wijten aan verzakking al tijdens de bouw. In 1958 en 1959 is het gebouw gerestaureerd en in 2011 is er een nieuw gedeelte aangebouwd en is het oude gedeelte gemoderniseerd. In de kerk zijn ca. 250 zitplaatsen.

De preekstoel stamt uit de eerste helft van de 17e eeuw. Op de plaats waar nu de nieuwbouw is neergezet, achter de boog, moet vroeger in de Rooms katholieke tijd het koor van de kerk gezeten hebben. De kerk was toen een heel stuk groter. In 1849 werd door de ambachtsheer van Melis- en Mariekerke, dhr. de Bruyne, een ambachtsherenbank geschonken. Dit is een zeer mooi werkstuk met veel houtsnijwerk.

In de kerk staat ook nog een zogenaamd kabinetorgel, dat is gebouwd in 1744 door J.H. Weidtman. Het kwam echter pas in 1906 in deze kerk te staan en werd aangeboden door dhr. Oddink, bierhandelaar te Arnemuiden. Het is met zeer fraai houtsnijwerk versierd. Door de orgelcommissie voor de Nederlands Hervormde Kerk werd het geroemd om zijn klank die in deze kerk zeer goed tot zijn recht komt. Na de verbouwing is dit niet meer het hoofdorgel van de kerk, daar is het orgel uit de voormalige gereformeerde kerk voor in de plaats gekomen.