Hineni betekent: ‘Hier ben ik’. Hineni staat voor ons voor ontmoeting, een open hart en houding. Ontmoeting van mens tot mens en van mens tot God die vol compassie het beste wil geven. Misschien is het allemaal even te veel geworden, sta je op een kruispunt in je leven, of wil je tijd nemen om antwoorden op je vragen te vinden. Dan ben je welkom bij Hineni Zeeland aan de Rijnsburgseweg in Oostkapelle. Het doel van de stichting is mensen met burnout- en stressklachten een mogelijkheid geven om een time-out te nemen en op adem laten komen. De ontmoeting en verbondenheid met jezelf, je medemens en je Schepper zijn de sleutels om (weer) te ontdekken wat belangrijk is in het leven en te ontdekken wie je echt bent. In de schuur van de boerderij wil men een ontmoetingsruimte en stilteruimte gaan realiseren. Op deze manier kunnen mensen (ook van buitenaf) worden ontvangen voor een kleine time-out in de vorm van ontmoeting, aandacht, gesprek, koffie, gebed. Voor de inrichting van deze ontmoetingsruimte willen de diaconieën van ons cluster zich inzetten het komende jaar.

Op maandag 17 april bezochten diakenen van de drie gemeenten stichting Hineni.  Zij werden hartelijk ontvangen en hebben samen gebeden en gezongen. Daarna volgde een rondleiding. Tot slot was er tijd om verder met elkaar te praten.

 

Op 6 mei organiseerden we een markt voor ons jaarproject Hineni. De opbrengst was €1220,45. We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen en iedereen die de markt heeft bezocht! Het was een super mooie dag.