Kerkdienst live meekijken

 

Welkom op de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

 

Deze gemeente wil in het mooie Walcheren, in een agrarische en recreatieve omgeving ook een gemeenschap van Jezus Christus zijn. Het is hier goed wonen en werken. Eén van de vele mooie aspecten van ons werk is de betrokkenheid bij het recreatieproject ‘De Boshut’ waarin ook de PKN gemeente Zoutelande participeert.

Wij wensen u plezier bij het bekijken van de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

 

Voorlopig geen zang in de diensten

Het moderamen van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke heeft het dringende advies overgenomen, van de generale synode van de landelijke PKN en de classis Delta, om niet meer te zingen tijdens de online-diensten. Deze maatregel is in verband met de verlengde lockdown voorlopig verlengd tot 2 maart 2021.

Zie ook https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/

 

Gebruiksplan Odulphuskerk

U vindt het onder "Laatste nieuws"

 

Online collecteren

Omdat we een kerkdienst niet kunnen bijwonen willen we u vragen uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

U kunt uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters:

NL 77 RABO 0373 716 389

En naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 21 RABO 0314 468 536

Wij danken u voor uw gift!