Laatste nieuws Laatste nieuws
Creamiddag
Afsluitende middag
Op 26 juni hadden we een gezellige koffiemiddag als afsluiting van de crea-middagen. We genoten van prachtig weer en van koffie met een aardbeientaartje.
 
   


Gezamenlijk diaconaal jaarproject 2024 – Stichting Hadassah
Het nieuwe jaarproject van de gezamenlijke diaconieën van Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en
Zoutelande is geworden de Stichting Hadassah uit Middelburg. De stichting, opgericht in 2017, is
gevestigd in een woonboerderij te Middelburg. Vrouwen blijven bijvoorbeeld te lang in een dreigende
situatie of geweldssituatie, soms komen zij zelfs op straat te staan. De intentie is om vrouwen zo snel
mogelijk uit die situatie te halen en een veilig onderdak te bieden, wat ook mogelijk is zonder
indicatie. In de woonboerderij kunnen zij toewerken naar een verandering in hun leefsituatie. De
stichting gaat uit van een christelijke levensovertuiging, maar ook vrouwen die deze overtuiging niet
aanhangen zijn van harte welkom. Wel wordt verwacht dat er respect is voor de overtuiging, normen
en waarden van de begeleiders. Vanuit een Bijbels perspectief wordt aandacht gegeven aan het leren
kennen en waarderen van de eigen identiteit. Het Bijbelverhaal van Esther (Hadassah) is vanaf het
begin erg belangrijk geweest. Het verhaal gaat over Esther, die van een slavenmeisje een koningin
werd. God had een bedoeling met haar leven en gebruikte haar voor een belangrijk doel, ook al was
zij maar van lage afkomst. Wij geloven dat alle vrouwen waardevol zijn, dat er altijd hoop en
perspectief. De visie van de stichting Hadassah is in de provincie Zeeland een veilige plaats te bieden
voor kwetsbare vrouwen, waar zij zichzelf kunnen (her)vinden, waar ze warmte en veiligheid ervaren,
stabiliseren en hun leven weer op de rit kunnen krijgen. Missie is het bieden van een veilige en
opbouwende omgeving waar vrouwen tot rust kunnen komen en kunnen toewerken naar een
stabiele leefsituatie.

Winterprogramma commissie kerkelijke activiteiten
De kerkelijke activiteiten worden langzaam weer opgestart. Deze keer ook volgens het landelijke thema van de PKN, "Ga mee". Klik hier om het programma te bekijken. De activiteiten worden ook in de agenda opgenomen.Hoe vaak horen we het niet; “Wat jammer dat er geen plaats is om elkaar eens te ontmoeten”. Er is natuurlijk al veel verdwenen waar men elkaar kon ontmoeten. En zeker als je geen kinderen meer op de basisschool hebt wordt de kans wel erg klein om buiten je vrienden- en kennissenkring om je mede-dorpsbewoners te zien en te spreken.

Iedere donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur is de deur van ’t Klokuus open en daar wordt iedereen, die dat leuk vindt, ontvangen met koffie en thee. Er is dan ook gelijk de mogelijkheid om boeken te lenen. Bezoekers kunnen binnen die tijden in en uit lopen, dus ook als u alleen even een kopje koffie wilt komen drinken of enkel een boek wilt uitzoeken is dat ook goed. Natuurlijk zijn er aan zo’n initiatief kosten verbonden, denk aan huur, aanschaf koffie, thee en dergelijke. Dus willen we voor de koffie en thee 1 euro vragen. De boeken kunnen voor €0,50 worden geleend en kunnen er ook DVD en CD’s geleend worden.

Contactpersoon: Ria Verstraate Vliedberg 33, telefoon: 0118-551536 jariver@zeelandnet.nl
We willen ook mensen uit de omliggende dorpen van harte uitnodigen om ook eens langs te komen.
terug