Biggekerke Biggekerke

Er zijn diverse verklaringen voor de naam Biggekerke. Zo wordt gezegd dat het dorp genoemd is naar heer Bigho maar ook dat de kerk vroeger gewijd was aan sint Beega. Dat laatste zou mede af te leiden zijn uit het feit, dat de inwoners van oudsher hun dorp Beekereke noemen. Al in 1247 komt men de naam van deze ambachtsheerlijkheid tegen in geschriften en als zodanig is het al vele malen van eigenaar gewisseld.

Het dorp telt nu zo'n 900 inwoners, er is een (christelijke) basisschool en een winkel met meelprodukten en huisdier benodigdheden bij de molen maar voor de overige voorzieningen is men aangewezen op de buurdorpen en op Middelburg en Vlissingen. Nog vrij veel mensen hebben werk in, of verbonden met de agrarische sector en verder vindt men zijn werk in de vele bedrijven, instellingen en overheden in de omgeving.

Door z'n ligging anderhalve kilometer achter de duinen, is het dorp ook bij toeristen niet onbekend. In Biggekerke is de Dorpskerk, de voormalige hervormde kerk, één van de twee kerken van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

terug