De omgeving De omgeving
De dorpen Meliskerke en Biggekerke zijn gelegen op Walcheren, in de provincie Zeeland. Ze maken deel uit van de gemeente Veere, welke het grootste deel van het platteland en de kust bestrijkt. De totale oppervlakte is 13496 ha. en het aantal inwoners is ca. 22000. Walcheren is een typisch kreekruggenlandschap, ontstaan in de vroege middeleeuwen doordat geulen in de Scheldedelta verzandden en het tussenliggende veen inklonk.

 

Op die zogenaamde kreekruggen ontstonden de eerste nederzettingen en later werden de lager gelegen gebieden ingepolderd. Hier en daar is nog wat van dit oude landschap terug te vinden. Er is echter veel verdwenen na de inundatie in de tweede wereldoorlog en de ruilverkaveling die volgde nadat Walcheren weer droog was.

Biggekerke en Meliskerke zijn, zoals veel dorpen op Walcheren, zogenaamde kerkringdorpen. Dit is vooral in Biggekerke nog goed te zien door de bijna gesloten wand van gevels rondom de kerk.

Grotere kaart bekijken

terug