zondag 21 april 2024 om 10 uur in de Dorpskerk

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds P. Vellekoop uit Maarssen

Collecte: ZWO diaconaal project Colombia KINDEREN IN ACHTERSTANDSWIJKEN WEERBAAR MAKEN

Deze zondag crèche en kindernevendienst

Na de dienst is er koffie thee en limonade

Dienst bekijken/beluisteren

De bijbehorende orde van dienst vindt u onder menu 'Kerkdiensten →' Liturgieën'

 


Grotere kaart bekijken

terug