Meliskerke Meliskerke

De oudste geschriften, waarin Meliskerke genoemd wordt, stammen uit 1240, toen nog Meiloskerke of Meloudskerke genoemd. In 1753 wordt het dorp voor het eerst genoemd als ambachtsheerlijkheid ten westen van Mariekerke.

Door de ligging in een gebied met vruchtbare zeeklei is ook Meliskerke altijd een agrarisch dorp geweest. Omdat die zeeklei uiteraard door overstromingen werd aangevoerd, heeft men ook hier z'n voorzorgsmaatregelen tegen getroffen in de vorm van vliedbergen, deze zijn dan ook nog volop in de omgeving aanwezig.

In tegenstelling tot Biggekerke, zijn er in Meliskerke nog aanzienlijk wat winkels. Het dorp wordt ook gekenmerkt door het grote aantal mensen dat lid is van de Gereformeerde gemeente. In Meliskerke is de voormalige hervormde kerk, nu Odulphuskerk genaamd, één van de twee kerken van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

terug