Welkom Welkom

Welkom op de website van de PKN gemeente Biggekerke/Meliskerke.

Onze gemeente wil kerk zijn in, voor en op het dorp. Dit gebeurt door leden die zich geïnspireerd en aangesproken weten door de bevrijdende boodschap van het evangelie om in het voetspoor van Jezus te gaan en naar buiten te treden.

De erediensten vinden op zondag om 10 uur afwisselend plaats in de Dorpskerk in Biggekerke en in de Odulphuskerk in Meliskerke. Onder de knop Agenda vindt u actuele informatie. 

Samen met twee omliggende gemeenten, Koudekerke en Zoutelande, organiseren we diverse activiteiten, waaronder in de zomermaanden kerkelijk recreatiewerk in de Boshut. Voor eigen gemeenteleden en voor de vele toeristen die in onze omgeving vakantie vieren is er dan kinderrecreatiewerk en zijn er openlucht kerkdiensten.

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt. U vindt telefoonnummers en mailadressen van onze predikant en scriba op deze website.

Of kom eens binnen wandelen bij een kerkdienst of andere bijeenkomst! Hartelijk welkom!


 

Online collecteren

Een aanzienlijk aantal mensen bekijkt de kerkdienst nog steeds online. Deze mensen willen we wijzen op de mogelijkheid om via de bank bij te dragen aan de collecte.

U kunt uw gift overschrijven naar het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters: NL 77 RABO 0373 716 389

En naar het bankrekeningnummer van de diaconie: NL 21 RABO 0314 468 536

Of scan de QR-codes met een smartphone

Diaconie      

""

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=xdwC-IdMRvSc_oZGipt0Cg&qsl_reqcnt=1

Kerkrentmeesters

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=peKrZRlFTl-_iSZ3P26B_g&qsl_reqcnt=1
Wij danken u voor uw gift!

 
terug