zondag 7 april 2024 om 10 uur in de Dorpskerk

Zondagsdienst
Voorganger(s): drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel

Collecte: gezamenlijk diaconaal project

Deze zondag geen kindernevendienst, er hangen tassen met werkmateriaal aan de kapstok

Na de dienst is er koffie thee en limonade

Dienst bekijken/beluisteren

De bijbehorende orde van dienst vindt u onder menu 'Kerkdiensten →' Liturgieën'

 


Grotere kaart bekijken

terug